Digiana Handels GmbH Logo

Impressum DIGIANA®

Digiana  Handels - GmbH
Scherzerstraße 5, D-85057 Ingolstadt
Tel.: +49 841 85388, Fax: +49 841 85349
E-mail: digiana@t-online.de, Internet: www.digiana.eu

DISCLAIMER – PRECIZARI LEGALE
Rǎspunderea pentru conținut.
Ca ofertant de prestǎri servicii suntem responsabili conform Art. 7 al.1 TMG pentru conținuturile proprii pe aceste pagini conform legislației generale. Dar nu suntem responsabili ca ofertant de prestǎri servicii conform Art. 8 - 10 TMG pentru supravegherea informațiilor strǎine preluate sau memorate sau pentru investigații în direcția unor activitǎți ilicite. Aceasta nu se referǎ la obligații pentru îndepǎrtarea sau blocarea folosirii de informații conform legislației generale. O responsabilitate în acest sens e posibilǎ numai din momentul cunoașterii unei încǎlcǎri juridice concrete.


Rǎspundere pentru Link-uri.
Oferta noastrǎ conține Link-uri spre pagini de internet externe, asupra cǎror conținut nu avem influiențǎ. De aceea nu putem prelua o garanție pentru aceste conținuturi strǎine. Responsabilitatea pentru conținutul acestor pagini este întotdeauna în mâna ofertantului, respectiv deținǎtorului paginii de internet. S-au fǎcut verificǎri privind existența de conținuturi ilegale în momentul constituirii Link-ului, la care nu s-au constatat conținuturi ilegale. Nu ne putem asuma obligația unui control permanent asupra acestor pagini externe. Ne obligǎm sǎ îndepǎrtǎm neîntârziat aceste link-uri la cunoașterea unor încǎlcǎri ale legislației de specialitate.

 

 

Registrul comertului: HR B 455 Ingolstadt
Administrator unic:    Friederich Ipsen
Cod financiar nr.:      124/124/40283
Cod TVA nr.:             DE128580309


Conținuturile și lucrǎrile pe acceste pagini de internet. sunt supuse legislației din Germania. Multiplicarea, prelucrarea, rǎspândirea și orice fel de valorificare în afara legislației în vigoare sunt admise numai cu acordul scris al autorului. Descǎrcǎri și copii ale acestor pagini sunt permise numai pentru uz personal, necomercial. Pentru conținuturi pe aceste pagini neconfecționate de autor trebuie respectate drepturile de autor ale acestora. Asemenea conținuturi sunt marcate în mod corespunzǎtor. Dacǎ constatați totuși o încǎlcare a dreptului de autor vǎ rugǎm sǎ ne comunicați acest lucru. La luarea la cunoștințǎ a unei încǎlcǎri vom îndepǎrta neîntârziat asemenea conținuturi.